DAV (PG) College, Bulandshahr
(Affiliated to C.C.S. University, Meerut)
Vikas Bharat
Non- Teaching Staff

Non- Teaching Staff

3rd Grade Staff

S. No. Name
1 Smt. Upma Vashishtha
2 Sh. Ashish Chandra
3 Sh. Prawal Pandit
4 Smt. Deepti Singh
5

 

4th Grade Staff

S. No. Name
1 Sh. Bhoj Raj Singh
2 Sh. Narendra Satyarathi
3 Sh. Bhudav Singh
4 Sh. Shyam Sundar
5 Smt. Sunita
6 Sh. Rajkumar
7 Sh. Naresh Kumar
8 Sh. Om Prakesh
9 Sh. Ravi Kumar
10 Sh. Vinod Kumar
11 Sh. Pawan Singh